Productes

ELS NOSTRES PRODUCTES

OLIS I PASTISSOS OLEAGINOSOS ECOLÒGICS I CONVENCIONALS PER A ÚS ALIMENTARI I ZOOTÈCNIC

Els nostres productes

PRODUCTES OBTINGUTS MITJANÇANT PREMSATGE I LLIURES DE QUÍMICS.

La nostra tecnologia de processat i molturació es realitza mitjançant premses mecàniques de pressió contínua i que disposen de caixa de drenatge. Durant el procés de producció no s’hi utilitzen dissolvents químics per a l’obtenció de l’oli. Els nostres productes són “Hexane Free”.
Prèviament, les llavors oleaginoses són sotmeses a un procés de condicionament que inclou processos de fracció, laminatge i escalfament de les llavors oleaginoses mitjançant vapor indirecte per tal de facilitar el trencament de les cèl·lules que contenen els olis i facilitar-ne el premsatge. De vegades duem a terme una pre-pressió prèvia en fred per a facilitar el premsatge en dues fases.
El nostre sistema redueix la humitat de les llavors a l’entrada de les premses i al mateix temps esterilitza les matèries primeres a temperatures de 115 °C. D’aquesta forma afavoreix una digestibilitat extraordinària en el producte final pel fet que ha estat sotmès a altes temperatures durant el procés. Les coques resultants del premsatge, a diferència de les farines extractades, contenen entre el 8 i el 10 % d’oli i una excel·lent digestibilitat, idònies per a edats primerenques. Aquesta tecnologia brinda als nostres productes finals la possibilitat de ser un òptim component de les principals formulacions generals com a matèria primera per a remugants, animals monogástrics, aliments per a mascotes i aliments d’extrusió.